Přeskočit na obsah

Odpovědi na vaše otázky ohledně přísad


Často se nás dotazujete na přísady, které používáme v našich produktech pro domácnost a osobní péči. Například: Proč je do produktu zahrnuta určitá přísada? Jaká je její funkce? Je bezpečná pro mě, rodinu a životní prostředí? Někdy se nás lidé ptají, proč jsme se rozhodli nepoužít určité přísady.