Přeskočit na obsah

Regulace nečistot

Nepatrné nečistoty (známé jako „stopy“ nebo „stopové kontaminanty“) se mohou vyskytnout v několika produktech – buď jsou již přítomné v přírodních surovinách, nebo vznikají v průběhu výrobního procesu.

Unilever employees in a laboratory

Chceme, aby lidé plně důvěřovali našim značkám. Tvrdě pracujeme na tom, abychom zajistili maximální čistotu svých výrobků, a uplatňujeme přísné kontroly kvality jak v případě surovin a přísad, které používáme, tak v rámci výrobního procesu.

Námi nastavené specifikace zajišťují, aby úroveň nečistot v našich výrobcích pro domácí a osobní péči byla z hlediska rozumné dosažitelnosti co nejnižší. Tím je zaručeno, že množství stopových kontaminantů, které jsou obsaženy v našich výrobcích, je bezpečné jak pro člověka, tak pro životní prostředí.

Některé látky, ohledně kterých dostáváme nejvíce otázek, jsou ftaláty, rtuť a 1,4-dioxan.

Ftaláty

Ftaláty jsou skupinou chemických látek, které zlepšují ohebnost a odolnost plastů. Běžně se používají v balicích materiálech, podlahových krytinách, kabelech, zavazadlech, sportovním vybavení a lékařských zařízeních. Při výrobě svých výrobků ftaláty nepoužíváme, ačkoliv se mohou objevit jejich velmi malé stopy, jejichž úroveň je naprosto bezpečná.

V souladu se svými vlastními standardy týkajícími zamezení použití ftalátů nepoužíváme diethylftalát (DEP), což je rozpouštědlo používané pro smísení vonných látek. Namísto toho uplatňujeme pro spojení vonných látek jiné metody.

Vždy se staráme o to, aby veškeré ftaláty, které používáme v balicích materiálech, byly nižší než úrovně vyhodnocené regulačními orgány jako bezpečné.

Sloučeniny rtuti

Rtuť je těžký, stříbrnobílý kov, který je při pokojové teplotě kapalný. V některých zemích se tradičně používá jako zesvětlovač pleti. Vystavování se vysokým koncentracím určité formy rtuti může vést k alergickým reakcím, podráždění pokožky či poškození nervové soustavy.

Sloučeniny rtuti nepřidáváme do žádných ze svých výrobků pro domácí a osobní péči. Přísně dbáme na to, aby úrovně nevyhnutelných stop v námi používaných surovinách, např. mastek, nepřesáhly 1 díl na milion. To je tedy méně, než udávají úrovně vyhodnocené regulačními orgány jako bezpečné.

Podporujeme aktivity prováděné širším průmyslem a regulačními orgány za účelem redukce či zákazu úmyslného použití sloučenin rtuti ve výrobcích pro domácí a osobní péči.

1,4-dioxan

Výrobky pro domácí a osobní péči mohou obsahovat nepatrná množství sloučeniny zvané 1,4-dioxan, která se může vytvořit během výroby. Stopová množství 1,4-dioxanu se mohou přirozeně objevit také v potravinách, jako jsou rajčata, káva či vařené kuře.

Regulační orgány, včetně Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), orgánu USA zodpovědného za bezpečnost potravin a léčiv v USA, zjistily, že úrovně 1,4-dioxanu obsažené ve výrobcích pro osobní péči nejsou zdraví nebezpečné. Při vyšších úrovních vystavování se této látce však 1,4-dioxan představuje možný lidský karcinogen, a my se proto staráme o maximální snížení jeho úrovní prostřednictvím zavedení přísných kontrol ve výrobním procesu.

Zaručujeme, že úrovně 1,4-dioxanu v našich výrobcích pro domácí a osobní péči zdaleka nepřesahují bezpečné parametry. Už po mnoho let máme nastaven limit 10 dílů na milion v případě výrobků pro osobní péči a 30 dílů na milion v případě výrobků pro domácí péči. Tyto úrovně jsou stanoveny na základě různých přísad a typů výrobků.

Zpět nahoru