Přeskočit na obsah

Jak vybíráme naše přísady?

Naší prioritou je bezpečnost produktu. Naše produkty pro domácnost a osobní péči používají každý den miliony lidí na celém světě. Lidé věří, že jim poskytujeme produkty, které jsou bezpečné pro ně, jejich rodiny a životní prostředí.

Naše normy ohledně přísad

Naše normy ohledně přísad jsou určovány třemi klíčovými faktory: zákony a nařízeními, našimi vlastními bezpečnostními posudky a měnícími se preferencemi spotřebitelů.

Jako minimum zajišťujeme to, aby naše produkty vyhovovaly příslušným zákonům. V několika oblastech jsme určili normy vyšší, než jak to požaduje legislativa. Pokud k tomu dojde, očekáváme, že tyto normy budou splňovat také naši dodavatelé a partneři. To platí i v případě, kdy přebíráme novou značku nebo společnost; snažíme se pak zajistit, aby naše normy byly splňovány co nejdříve.

Naše normy aplikujeme kdekoli na světě tam, kde se naše produkty vyrábějí, prodávají nebo používají. Naše normy jsou ve světle nových informací neustále hodnoceny a aktualizovány.

Další informace najdete v části „Odpovědi na vaše otázky ohledně přísad“.

Odborné znalosti v oblasti bezpečnosti a ekologie

Společnost Unilever provozuje specializované centrum Safety and Environmental Assurance Centre (SEAC), ve kterém pracuje přibližně 200 osob včetně předních vědců v oboru.

Základním posláním týmu SEAC je hodnotit bezpečnost a ekologickou udržitelnost produktů Unilever s cílem zajistit jejich bezpečnost pro ty, kdo je používají, pro své zaměstnance a pro životní prostředí.

Zajištění bezpečnosti a udržitelnosti prostřednictvím vědecké špičkové úrovně a spolupráce

Vedle našeho vlastního průkopnického vědeckého výzkumu spolupracujeme také s předními světovými autoritami včetně regulačních orgánů, státních vědců a akademických odborníků. Tato spolupráce slouží k zajištění toho, že v našich hodnoceních bezpečnosti a ekologické udržitelnosti vždy používáme aktuální vědecké poznatky.

Naše hodnocení bezpečnosti a udržitelnosti

Naši vědci z SEAC se účastní celého procesu, od počáteční myšlenky ohledně nového produktu, jeho výroby a prodeje až k jeho likvidaci; na každém kroku vedou naše týmy v oblasti bezpečnosti a udržitelnosti životního prostředí.

Před uvedením nového produktu naši vědci z SEAC spolupracují s týmy celé společnosti Unilever s cílem posoudit bezpečnost produktu a jeho dopad na životní prostředí.

Používáme mezinárodně uznávaná hodnocení bezpečnosti a udržitelnosti, která zohledňují technologii výroby produktu, jeho přísady a to, jakým způsobem bude používán.

Pochopení nebezpečí, vystavování se produktu a rizik

Naše bezpečnostní hodnocení při určení hladiny rizika ingredience nebo produktu se odvíjí od dvou klíčových faktorů: riziko a expozice

Potenciální nebezpečí existuje všude blízko nás a někdy i v místech, kde je nejméně očekáváme.

Například: kyanid je nebezpečná chemická látka, k jejímuž uvolnění může dojít po požití jablečných jadérek.

To, že je kyanid nebezpečný, víme, ale velmi nízké dávky, uvolněné při náhodném požití několika jablečných jadérek, nepředstavují žádné riziko.

Hodnocení expozice a nebezpečnosti je zvláště důležité při výběru ingrediencí a zajištění toho, aby byly použité ve správných dávkách, které jsou bezpečné i účinné.

Při hodnocení vystavování se produktu bereme v úvahu to, jaké množství produktu se bude pokaždé pravděpodobně používat, a také to, jak dlouho a jak často. Zahrnujeme také pravděpodobnost předvídatelného neúmyslného použití produktu, například použití sprchového gelu na mytí vlasů.

Tím, že zajistíme, že hladina expozice je značně menší než ta, která by mohla být nebezpečná, si můžeme být jisti, že naše produkty jsou bezpečné pro ty, kdo je budou používat, pro naše zaměstnance a pro životní prostředí.

Pokud se ohledně přísad stanou dostupné nějaké nové informace, hodnotíme je. Pokud tyto informace mění naše předchazející hodnocení rizika, vždy se podle toho zařídíme.

Nasloucháme vám

Lidé, kteří používají naše produkty, nám občas řeknou, že by dali přednost tomu, abychom určité produkty vyrobili bez nějakých ingrediencí. Všechny přísady v našich produktech jsou bezpečné; pokud je ale k dispozici vhodná alternativní přísada, vždy o takové náhradě uvažujeme.

Pokud máte dotazy ke kterýmkoli přísadám v našich produktech, kontaktujte nás prosím.

Zpět nahoru